บริการ

โค้ช

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้สมัครคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณอย่างง่ายดายและเป็นกันเองผ่านระบบวิดีโอคอล

วิดิโอ

สร้างการรับรู้เชิงบวกต่อองค์กรผ่านวิดีโอของเรา แสดงความเป็นตัวตน วัฒนธรรมองค์กร และคนที่คุณมองหาเพื่อดึงดูดและโน้มน้าวผู้ทำงานที่ใช่และมีศักยภาพสูงให้อยากร่วมงานกับคุณ

แบบประเมินอาชีพ

ประเมินวัดความเหมาะสมทางอาชีพใน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ทักษะและสิ่งที่สนใจ บุคลิกภาพ สภาพแวดล้อมการทำงาน  สวัสดิการองค์กร และคุณค่าที่ยึดถือ ด้วยระบบประมวลผลที่ใช้ Machine learning algorithm ในการเทียบผลประเมินกับข้อมูลจากตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพ สามารถใช้เพื่อประกอบการคัดเลือกพนักงาน

แคมเปญโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์

เข้าถึงผู้ทำงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของแคเรียร์วีซ่า พร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่วิเคราะห์สำรวจ คิดค้นแคมเปญ โพสต์ลงสื่อตลอดจนดูแลเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้อย่างครอบคลุมครบวงจร

เชื่อมโยงหรือติดต่อกับสถานศึกษา

ติดต่อและจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงใจเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรในดวงใจของคนรุ่นใหม่

อีเว้นท์เชื่อมโยงองค์กรกับผู้ทำงานรุ่นใหม่

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน Career Ready Bootcamp เตรียมความพร้อมทางอาชีพแบบเข้มข้นใน 1 วัน เพื่อสร้างแบรนด์นายจ้างและดึงดูดผู้ทำงานรุ่นใหม่ให้พร้อม และมีความเข้าใจก่อนสมัครงานที่ใช่กับองค์กรของคุณ (ตัวอย่างสปอนเซอร์ในปี 2018 เช่น dtac, Microsoft, AIA, Thaibev, JTI เป็นต้น มียอดผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 1200 คน จากกว่า 20 สถาบันในไทย)

สร้างแคมเปญดึงดูดผู้ทำงานที่มีศักยภาพ

ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้กับองค์กรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Management trainee โครงการแข่งขันประกวดต่างๆ โครงการคัดเลือกผู้ทำงานรุ่นใหม่ ตลอดจนโครงการฝึกงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ต่างๆ