LongD Battle

แชร์บทความ

โครงการสำหรับนิสิตและนักศึกษาในนำเสนอไอเดียที่สนใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบมหาวิทยาลัย จัดงานโดย Dtac ร่วมกับ CareerVisa


แชร์บทความ
Tags: