🧑‍👩‍👦 เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

แคเรียร์วีซ่า คือสตาร์ทอัพเพื่อสังคมที่มีภารกิจเชื่อมต่อองค์กรกับผู้มีศักยภาพสูง

การเข้าถึงผู้มีศักยภาพสูงไม่ใช่เรื่องง่าย ในขณะเดียวกันอัตราการลาออกขององค์กรก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากผู้สมัครขาดความเข้าใจในสภาพการทำงานจริง กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรแบบเดิมๆอาจไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยอีกต่อไป เราจึงพัฒนาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้สอดรับกับการสร้างแบรนด์นายจ้างผ่านการแบ่งปันประสบการณ์จริงของผู้ทำงานในองค์กร

กว่า 5 ปีที่ผ่านมา แคเรียร์วีซ่า เราเชื่อมโยงนิสิตนักศึกษากว่า 20 มหาวิทยาลัย มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และพัฒนาศักยภาพกว่า 10,000 ราย

เรามีความเชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานบัณฑิตใหม่ และการเติบโตตามสายอาชีพ องค์กรของคุณจึงมั่นใจได้ว่าบริการของเราจะเป็นประโยชน์กับองค์กรทั้งในแง่ของการลงทุนเพื่อสรรหาผู้ทำงานที่ใช่ ลดต้นทุนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและสร้างแบรนด์ให้กับองค์กร