คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ระบบมีความแม่นยำแค่ไหน? กระบวนการประมวลผลเป็นอย่างไร?
มีอาชีพทั้งหมดกี่อาชีพ? ครอบคลุมทุกสายงานหรือไม่?
ระบบนี้มีการคำนวณอย่างไร?
รายงานผลลัพธ์แบบฟรี, แบบ 350 บาท และ 500 บาท ต่างกันอย่างไรบ้าง?
มีระบบสำหรับองค์กรหรือไม่?