Design Stats by Amico (StorySet)

Career Assessment by CareerVisa

ค้นหาอาชีพที่ใช่ ด้วยแบบประเมินอาชีพ 5 ด้าน

เริ่มต้นทำแบบประเมิน

บริการของเรา

📝 แบบประเมินอาชีพ

📝 แบบประเมินอาชีพ

ประเมินวัดความเหมาะสมทางอาชีพใน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ทักษะและสิ่งที่สนใจ บุคลิกภาพ สภาพแวดล้อมการทำงาน สวัสดิการองค์กร และคุณค่าที่ยึดถือ ด้วยระบบประมวลผลที่ใช้ Machine learning algorithm ในการเทียบผลประเมินกับข้อมูลจากตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพ สามารถใช้เพื่อประกอบการคัดเลือกพนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม
🧠 แบบประเมินทักษะ

🧠 แบบประเมินทักษะ

แหล่งรวบรวมข้อมูลแลกเปลี่ยนมุมมองสายงาน เพื่อคนทํางานที่พร้อมพัฒนาตัวเองแบบนอกกรอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม
🧑‍🏫 ปรึกษาโค้ช

🧑‍🏫 ปรึกษาโค้ช

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้สมัครคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณอย่างง่ายดายและเป็นกันเองผ่านระบบวิดีโอคอล

เรียนรู้เพิ่มเติม

illustrations by Storyset

สถิติผู้ใช้งานของเราในปัจจุบัน

🎓
30+

มหาวิทยาลัย

👨‍👩‍👧‍👦
25,000+

ผู้ใช้งาน

🧑‍💼
50+

องค์กร

81%ของผู้อ่านรายงานผลการประเมินอาชีพ 5-Shade Assessment ฉบับสมบูรณ์ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับตัวเองหลังทำแบบประเมิน

ผลตอบรับจากผู้ใช้งานจริง

พาร์ทเนอร์