เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CareerVisa

CareerVisa คือบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพออนไลน์ที่ผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน” หมายความถึงผู้เข้าชมแอปพลิเคชัน ตลอดจนผู้ใช้บริการ) สามารถเข้าชม ใช้บริการวิดีโอคอลกับ Career Coach และแสดงความคิดเห็นลงบนแพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้ทางบริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด ขอแสดงความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระหว่างการใช้บริการโดยปกป้องสิทธิตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยบริษัทฯ

“นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CareerVisa” มีไว้เพื่อช่วยให้คุณทราบประเภทข้อมูล วิธีการจัดเก็บ และเหตุผลที่รวบรวม อย่างไรก็ตามการใช้บริการของผู้ใช้งานจะถือเป็นการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามที่กล่าวเอาไว้บนข้อตกลงและเงื่อนไข

การเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 • ข้อมูลผู้ใช้ของคุณที่จำเป็นต่อการสมัครและใช้บริการบนระบบบริการ รวมถึงภาพถ่าย
 • เนื้อหาต่างๆ รวมไปถึงและไม่จำกัดเพียง ความเห็น แชร์ และ/หรือ ข้อความ (รวมเป็น “เนื้อหา”) ที่คุณส่งเข้าสู่ระบบบริการ
 • เนื้อหาวิดีโอที่อาจถูกบันทึกระหว่างสนทนากับผู้ให้คำปรึกษาในแพลตฟอร์ม CareerVisa กรณีนี้จะนำข้อมูลมาใช้เมื่อพบปัญหาทางเทคนิค หรือปัญหาการเชื่อมต่อระบบเท่านั้น
 • ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจ่าย หรือถอนเงิน
 • ข้อมูลบัญชีที่ใช้ระบุตัวตน กรณีผู้ใช้งานเลือกที่จะระบุตัวผ่านบัญชีอื่นนอกเหนือจากระบบบริการ CareerVisa
 • ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคล ที่ถูกส่งมาจากเครื่องของคุณ หรือระบบบริการของเรา รวมไปถึง และไม่จำกัดเพียงหน้าหรือลิงค์ที่เข้าชม เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติและพัฒนาระบบในอนาคต
 • เซิฟเวอร์ของ CareerVisa เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆที่ประกอบไปด้วย Internet Protocol address (“IP”) จากเครื่องของคุณ และ request ของเครื่องของคุณต่อเซิฟเวอร์ของ CareerVisa ที่สามารถประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียงชนิดของ web browser URL ที่เรียกขอ และ/หรือเวลา
 • ระหว่างที่คุณใช้ระบบบริการ เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ Cookies หรือเทคโนโลยีเสมือน Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณเพื่อพัฒนา หรือส่งเสริมการใช้บริการบนระบบของเรา
เราสามารถใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรได้บ้าง?
 • พัฒนาและซ่อมบำรุงระบบ ตลอดจนนำเสนอรูปแบบบริการให้เหมาะสมกับผู้เข้าชม
 • จัดเก็บข้อมูลและการจัดการ
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • โฆษณา ทำการตลาด และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
 • จัดเก็บรักษาประวัติและบัญชีรายชื่อของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลเชิงสถิติ
 • ป้องกันการเกิดอาชญากรรม
การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

บางกรณีที่ทางบริษัทฯ มีการรวบรวมหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สามบนแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยงถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่สามถือเป็นอิสระและแยกขาดจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา CareerVisa จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด อย่างไรก็ตามทางเราจะปกป้อง และคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณสูงสุด พร้อมทั้งเปิดรับต่อคำติชมของผู้ใช้งาน หากมีคำถามหรือข้อสงสัยกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]