✨ บริการของเรา

Exams by Amico (StorySet)

📝 แบบประเมินอาชีพ

ประเมินวัดความเหมาะสมทางอาชีพใน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ทักษะและสิ่งที่สนใจ บุคลิกภาพ สภาพแวดล้อมการทำงาน สวัสดิการองค์กร และคุณค่าที่ยึดถือ ด้วยระบบประมวลผลที่ใช้ Machine learning algorithm ในการเทียบผลประเมินกับข้อมูลจากตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพ สามารถใช้เพื่อประกอบการคัดเลือกพนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม
Online Test by Amico (StorySet)

🧠 แบบประเมินทักษะ

แหล่งรวบรวมข้อมูลแลกเปลี่ยนมุมมองสายงาน เพื่อคนทํางานที่พร้อมพัฒนาตัวเองแบบนอกกรอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม
Online Consulting by Amico (StorySet)

🧑‍🏫 ปรึกษาโค้ช

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้สมัครคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณอย่างง่ายดายและเป็นกันเองผ่านระบบวิดีโอคอล

เรียนรู้เพิ่มเติม

illustrations by Storyset