สยามพิวรรธน์ คว้า 2 รางวัลดีเด่นจากเวทีสากล HR Excellence Awards 2022 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สยามพิวรรธน์ คว้า 2 รางวัลดีเด่นจากเวทีสากล HR Excellence Awards 2022 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  • สยามพิวรรธน์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโกลด์สาขา Excellence in Crisis Management and Recovery และรางวัลระดับบรอนซ์ สาขา Excellence in Women Empowerment Strategy    
  • รางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย สะท้อนความแข็งแกร่งด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

กรุงเทพฯ (12 กันยายน 2565) – บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมในงาน HR Excellence Awards 2022 จาก Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์  โดยสยามพิวรรธน์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโกลด์ในสาขา Excellence in Crisis Management and Recovery แสดงถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการฟื้นฟู และรางวัลระดับบรอนซ์ สาขา Excellence in Women Empowerment Strategy การให้ความสำคัญในด้านความเท่าเทียมสนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในองค์กร ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการสะท้อนภาพของสยามพิวรรธน์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างมากที่สยามพิวรรธน์ได้รับ 2 รางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก HR Excellence Awards 2022 สยามพิวรรธน์มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  สยามพิวรรธน์ได้แสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถของบุคคลากรในการวางกลยุทธ์และบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีระบบ ทั้งการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างฉับไวในทุกมิติ  การสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้  ตลอดจนและการจัดทีมดูแลเรื่องอนาคตเพื่อเตรียมออกจากวิกฤติและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  รวมถึงการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งสำคัญเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้สยามพิวรรธน์เป็นองค์กรที่มีแนวคิดล้ำสมัยที่เตรียมความพร้อมให้องค์กรตอบรับวิถีชีวิตและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้คน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ และการสร้างโอกาสการเติบโตของผู้หญิงได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูง  เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นคุณค่าด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality & Inclusion)” 

รางวัล HR Excellence Awards 2022 เป็นรางวัลระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งด้านการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยการบุคคลจากหลากหลายธุรกิจ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ

รางวัลชนะเลิศในสาขา Excellence in Crisis Management and Recovery
รางวัล Excellence in Women Empowerment Strategy

รางวัลชนะเลิศในสาขา Excellence in Crisis Management and Recovery ที่สยามพิวรรธน์ ได้รับ ไม่เพียงแต่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความแข็งแกร่งในแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและทุกภาคส่วน  ขณะที่รางวัล Excellence in Women Empowerment Strategy แสดงถึงแนวคิดความล้ำสมัยของสยามพิวรรธน์ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและนโยบายที่ยืดหยุ่นเพื่อสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

“การได้รับรางวัลในระดับสากลครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงนโยบายของสยามพิวรรธน์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ และเติบโตร่วมกับองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังพร้อมให้การต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเป็นกำลังสำคัญขององค์กรที่ยืนหยัดในการเป็น The Visionary Icon” นางอัมพร กล่าวปิดท้าย