📰 บทความทั้งหมด

องค์กรรับมือการมาถึงของ Metaverse อย่างไรได้บ้าง?

องค์กรรับมือการมาถึงของ Metaverse อย่างไรได้บ้าง?

ตำแหน่งใหม่ – Metaverse Marketer สินค้าใหม่ – กระเป๋าหรูที่สัมผัสได้จริงในโลก Metaverse ทักษะใหม่ – การเข้าใจตัวตนลูกค้า ทั้งโลกจริง-โลกเสมือน นี่คือสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากในอนาคตอันใกล้กับโลกเสมือน “Metaverse” และองค์กรจำเป็นต้องเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้ ก่อนจะตกขบวนและรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้ว แล้วมีประเด็นไหนบ้างที่องค์กรต้องเริ่มคิดเตรียมตัว? เรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กัน ตำแหน่งงาน ไม่ต่างจากยุคก่อนหน้านี้ ที่ “Online Marketer” คือตำแหน่งงานใหม่ในองค์กรเพื่อทำการตลาดในโลกออนไลน์ มาวันนี้…กำลังจะเกิดตำแหน่งงานใหม่ๆ ลักษณะเดียวกันขึ้นแล้ว ถ้า Traditional Marketing พัฒนาไปเป็น Online Marketing ได้ แล้วทำไม Online Marketing จะพัฒนาไปเป็น Metaverse Marketing ไม่ได้? แล้วเราควรมี “หลักคิด” อย่างไรในการคาดการณ์ หนึ่งในนั้นคือ ให้คิดต่อยอดจากตำแหน่งงานเดิมที่มีอยู่ แล้ว “เพิ่ม Metaverse” เข้าไป จากนักออกแบบแฟชั่น สู่ แฟชั่นในโลกเสมือน จากไกด์ทัวร์พาเที่ยว สู่ […]