📰 บทความทั้งหมด

Sleep Hygiene “นอน” อย่างไรให้ “งาน” ออกมาดี!

Sleep Hygiene “นอน” อย่างไรให้ “งาน” ออกมาดี!

1 วัน มี 24 ชั่วโมง ผู้บริหารทั่วไปมักนอนให้น้อยที่สุดและทำงานให้มากที่สุด เพราะคิดว่า ยิ่งมีเวลาทำงานมาก ยิ่งมีประสิทธิภาพ…แต่ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น หารู้ไม่ว่า! การทำงานยิงยาว 20 ชั่วโมง ได้คุณภาพงาน “น้อยกว่า” การทำงานแค่ 8 ชั่วโมง…ในวันที่ได้นอนเต็มอิ่มครบ 8 ชั่วโมงเสียอีก! ผลการวิจัยใน 4 ยักษ์ใหญ่บริษัทสัญชาติอเมริกันพบว่า การนอนไม่เพียงพอส่งผลให้พนักงานของตนเกิด Lost Productivity สูงถึงคนละ $3,500/ปี (ซึ่งยังไม่รวมตัวแปรอื่นอย่างความสุขในการทำงาน) หากมองในสเกลใหญ่ขึ้น RAND Corporation สถาบันด้านการวิจัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายงานอันน่าตกใจว่า การนอนหลับไม่เพียงพอ สร้างความเสียหายมหาศาลแก่เศรษฐกิจทั้งประเทศโดยรวม อเมริกา 411,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 138,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เยอรมนี 60,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ อังกฤษ 40,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ความเสียหายคิดเป็นถึง 2-3% ของ GDP ทั้งประเทศ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้? อย่างดี…ผู้บริหารทั่วไปมักคิดว่า […]