Corporate Psychologist: อีกตำแหน่งงานใหม่ในอนาคต

Corporate Psychologist: อีกตำแหน่งงานใหม่ในอนาคต

ปกติแล้ว คนที่เรียนมาด้านจิตวิทยาโดยตรง เมื่อเรียนจบแล้ว มักเข้าทำงานในสถาบันวิจัยหรือสถานศึกษาชั้นนำต่อ

แต่ในอนาคต คนกลุ่มนี้จะเริ่มถ่ายเทมาสู่องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมากขึ้น เกิดเป็น “Corporate Psychologist”

ในสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งอาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการ และมีอัตรารายได้เติบโตถึง 10% ต่อปีเลยทีเดียว

A picture containing person, outdoor, grass, sport

Description automatically generated

(ในเมืองไทย สัญญาณอาชีพนี้หรือที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยามีให้เห็นแล้ว เช่น 4-5 ปีที่ผ่านมา Content ด้านจิตวิทยาได้รับความนิยมมาโดยตลอด)

ทำไมต้องมีตำแหน่ง Corporate Psychologist นี้ในอนาคต?

โดยประวัติ ตำแหน่งนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่ เพียงแต่จำกัดอยู่ในขอบเขตไม่กี่อุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม เมื่อการมาถึงของโควิด-19 ปีที่ผ่านๆ มา ส่งผลให้คนทำงานทั่วโลกเจอกับภาวะเครียดฉับพลัน กระทบชีวิตด้านอื่น ลามไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตเรื้อรังในหลากหลายมิติ

  • พนักงานถูกปฏิบัติอย่างไร้ Empathy เพื่อให้องค์กรอยู่รอด
  • ต้องทำงานหนักขึ้น แต่เงินเท่าเดิมหรือน้อยลง

เรื่องนี้เกิดขึ้นคู่ขนานกับโลกการทำงานที่ยิ่งซับซ้อน หนักและเหนื่อย มีอะไรใหม่ๆ มาไม่หยุด เช่น เดี๋ยวอนาคต(อันใกล้) Metaverse ก็จะมาแล้ว

บัดนี้ทุกคนรู้สึกแล้วว่า สุขภาพจิตส่งผลต่อสุขภาพกายและประสิทธิภาพการทำงานแบบ “แยกกันไม่ขาด”

พนักงานและองค์กรต่างๆ จึงเริ่มมองหา “Corporate Psychologist” นักจิตวิทยาประจำองค์กรที่จะมาสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพจิต…พร้อมๆ กับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีไปด้วยกัน

A group of people sitting on a couch

Description automatically generated with medium confidence

หรือก็คือ ทำให้พนักงาน Productive…ในแบบที่รักษา Happiness ไว้ได้อยู่ 

ซึ่งในระยะยาว มีแนวโน้มทำงานกับองค์กรต่อไป จงรักภักดี ในมุมองค์กรก็ไม่ต้องใช้งบประมาณในการหาและฝึกคนใหม่

บทบาทของ Corporate Psychologist ในมิติต่างๆ

Corporate Psychologist จะใช้หลักการทางจิตวิทยามาผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์การทำงานได้ทุกเรื่องในบริษัท เพราะเบื้องหลัง ทุกเรื่องก็เป็นมนุษย์ที่เป็นคนลงมือทำ (แม้แต่เขียนโปรแกรม AI)

เมื่อตีโจทย์แบบนี้ หน้าที่จึงเป็นได้หลากหลายมากๆ เช่น

  • ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมภายในออฟฟิศ
  • ทำงานกับ HR เพื่อหาพนักงานที่ใช่มากขึ้น
  • ทำงานกับ HR ออกแบบ Mental Well-Being ให้พนักงาน
  • ทำงานกับ Marketing วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงจิตวิทยา
  • ทำงานกับ Designer ให้สินค้าถูกจริตด้านนามธรรมและความรู้สึกผู้ใช้
  • ช่วยเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมของ 2 องค์กรเมื่อทำ M&A
  • ทำหน้าที่ Executive Coaching ให้กับผู้บริหาร
A picture containing person, window

Description automatically generated

หน้าที่ของ Corporate Psychologist จึงไม่จำกัดแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ประยุกต์และข้ามสายไปได้อย่างหลากหลาย

ตัวอย่างองค์กรที่เริ่มประยุกต์ใช้แล้ว

Gucci และ The North Face ออกคอลเลคชั่นร่วมกันภายในตัว Avatar ของเกม Pokémon Go นี่คือรูปแบบของ Direct-to-Avatar (D2A) ที่แบรนด์รีบกระโดดเข้าไปทดลอง

เรื่องนี้มีรากฐานความคิดทางจิตวิทยาว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการแสดงอัตลักษณ์ตัวเอง (Expressing one’s identity) เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในอนาคตเราจะมีอีกตัวตนในโลกเสมือน (Avatar) ซึ่งก็มีแนวโน้มแสดงอัตลักษณ์…เพียงแต่อาจเป็นอัตลักษณ์ที่เกินจินตนาการกว่าโลกจริง

Time Warner และ Sony เป็นอีกบริษัทชั้นนำที่มี Corporate Psychologist ประจำเต็มเวลาในองค์กร โดยเฉพาะการดูแลด้าน Executive Coaching ให้กับผู้บริหารในภูมิภาคต่างๆ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเครียด / การบริหารทีมอันหลากหลาย / ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

ในอนาคต เราคงจะได้เห็น Corporate Psychologist ในองค์กรเอกชนที่ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเรา เป็นอีก “มาตรฐานใหม่” ของโลกการทำงาน

.

ทำ “แบบประเมินอาชีพ” จาก CareerVisa เพื่อค้นหาอาชีพที่ใช่ งานที่ชอบ…จะได้มีความสุขในการทำงานทุกๆ วัน >>> https://www.careervisaassessment.com/five-shades-assessment-th/

ยังไม่รู้จะหางานอะไรดี? รีบเข้าไปที่ >>> www.careervisaassessment.com

ทำ Resume แบบมืออาชีพได้ง่ายๆ ที่ >>> https://myrightcareer.net/

อ้างอิง